Zorgcentrum Westerholm te Haren

Voor dit project hebben we de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Toetsing bestek
  • Toetsing ontwerp
  • Begeleiding gedurende aanleg
  • Opstellen legionella-risicoanalyse, beheersplan en logboek
  • Beschikbaar stellen van digitaal beheer
  • Jaarlijkse beheer- en onderhoudstaken

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!