Wetgeving

Wetgeving voor legionellapreventie bij gebouweigenaren

Gebouweigenaren dragen de wettelijke verantwoordelijkheid om legionellapreventie te waarborgen en te zorgen voor veilig en betrouwbaar drinkwater. Deze verplichting geldt met name voor prioritaire installaties en wordt versterkt door een algemene zorgplicht.

Zorgplichtige installaties

Vanuit de zorgplicht in het Drinkwaterbesluit moeten ook eigenaren van een collectieve leidingwaterinstallatie welke niet prioritair zijn, zorgen voor goed en deugdelijk drinkwater aan de tap. In het Besluit is echter niet vastgelegd dat er een risicoanalyse, beheersplan en logboek moet zijn opgesteld en nageleefd. Wanneer er diverse aerosolvormende tappunten aanwezig zijn is dat wel aan te raden. KDWS kan daarover adviseren.

Verplichte legionella preventie bij leidingwaterinstallaties

Legionellapreventie in Leidingwaterinstallaties: Wettelijke Eisen

De Nederlandse overheid heeft specifieke regels vastgesteld voor het beheer van leidingwaterinstallaties, waarbij legionellapreventie voor bepaalde typen organisaties verplicht is gesteld. Deze regels, opgenomen in Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit, zijn ontworpen om de veiligheid van leidingwaterinstallaties tegen legionella te waarborgen. Voor prioritaire installaties, zoals omschreven in het Drinkwaterbesluit, bestaat de verplichting om preventieve maatregelen te nemen. Deze maatregelen omvatten het uitvoeren van een risicoanalyse, het opstellen van een beheersplan en het bijhouden van een logboek. Prioritaire leidingwaterinstallaties waarvoor deze regels van toepassing zijn, zijn onder andere:

  • Ziekenhuisvoorzieningen;
  • Zorginstellingen;
  • Hotels;
  • Logiesgebouwen voor meer dan 5 personen;
  • Asielzoekerscentra;
  • Gebouwen met een celfunctie;
  • Badinrichtingen (categorie A, B en C);
  • Kampeerterreinen;
  • Jachthavens;
  • Truckstops en Wegrestaurants.

Legionella-risicoanalyse, beheersplan & logboek

Voor prioritaire locaties is het essentieel om een legionella-risicoanalyse, beheersplan en logboek te hebben. Deze processen vereisen gespecialiseerde kennis van leidingwaterinstallaties, gebaseerd op normen zoals NEN 1006, Waterwerkbladen en ISSO-publicaties in de 55-serie. KDWS Nederland B.V., met uitgebreide ervaring en kennis in diverse installaties, levert betrouwbaar advies in lijn met het Drinkwaterbesluit en is BRL 6010 gecertificeerd door InstallQ. Deze certificering waarborgt de vakbekwaamheid van onze adviseurs, die continu hun kennis up-to-date houden om de hoogste kwaliteit in legionellapreventie te garanderen.

Waterdruppel

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!