•   Waterveiligheidsexperts
  •  Klanten beoordelen ons met een 5/5
  •  Meer dan 16 jaar ervaring
  •  Legionella beheerapp

Ontzorgen

Beheer en onderhoud vanuit zorgplicht

Gebouweigenaren als gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, hotels, sportaccommodaties, bedrijven, vastgoedbeheerders, industriële ondernemingen, sauna’s en zwembaden hebben een zorgplicht voor hun drinkwaterinstallaties. Hierbij hoort beheer en onderhoud om aan de eisen te blijven voldoen en te controleren dat de installatie nog functioneert als zou moeten. In Waterwerkblad 1.4 G is het uit te voeren beheer en onderhoud vastgelegd, van het schoonhouden van douchekoppen tot en met watermonsters voor Legionellapreventie en waterbehandeling. Specifiek over terugstroombeveiligingstoestellen is in WB 3.8 aangegeven welke beveiligingen voor welke situatie nodig zijn en jaarlijks gecontroleerd moeten worden. Beheer en onderhoud moet minimaal jaarlijks plaatsvinden. Bepaalde onderdelen moeten zelfs vaker worden gecontroleerd.

pexels-alena-darmel-7641854

Beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties is noodzakelijk om de levering van veilig drinkwater aan gebruikers te waarborgen zoals de verplichting voor collectieve installaties is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. De aansluitvoorwaarden van het drinkwaterbedrijf eisen de verplichting tot beheer voor alle leidingwaterinstallaties. Onder onderhoud valt de uitvoering van alle maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van de leidingwaterinstallatie in stand te houden. KDWS Nederland B.V. beschikt voor dit onderwerp over specifieke kennis en maakt gebruik van een digitale applicatie die eenvoudig werkt en effectief bijdraagt aan Beheer- en Onderhoud. Met behulp van onze drinkwaterdeskundige adviseurs laten wij u graag kennis maken met deze applicatie.

Ontzorging

KDWS Nederland B.V. (KDWS) ontzorgt gebouweigenaren als gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, hotels, sportaccommodaties, bedrijven, vastgoedbeheerders, sauna’s en zwembaden door het complete beheersproces van drinkwaterinstallaties over te nemen. Van het spoelen van tappunten tot het controleren van spoelsystemen, van het nemen van monsters tot de jaarlijkse audit. All-in, tegen een vaste prijs per jaar en alles vastgeleged in een online dossier dat 24/7 inzichtelijk is. Dat geeft u zekerheid, grip en continuïteit. Uiteraard kan u ook kiezen voor losstaande onderdelen.

Digitaal Beheer

Bij alle tappunten mag de koudwatertemperatuur niet te hoog zijn en de warmwatertemperatuur niet te laag. Ook moet er elke week voldoende verversing in de leidingwaterinstallatie zijn opgetreden. Dit is goed uit te voeren met het digitale hulpmiddel Legionella Dossier. Met een digitale thermometer en hardware met de beheer-app zijn de tappunten eenvoudig na te lopen. De resultaten van de temperatuurmetingen komen in het logboek van de app te staan. Bij elke spoeling geeft de app exact aan wanneer de volledige leidinginhoud is ververst en legt dit vast in het logboek. Bij een temperatuuroverschrijding bij een tappunt, herinnert de app de beheerder om dit tappunt ook de volgende dagen weer te spoelen tot de temperatuur op het gewenste niveau is en de legionellabacterie geen kans meer heeft om te groeien. De app geeft dan de melding dat het tappunt in orde is en verwijdert het uit het takenlijstje voor de volgende dag. De tool is offline beschikbaar, dus werkt altijd. Naast het automatisch bijhouden wat gedaan moet worden en wat is uitgevoerd (met resultaten), wordt er nooit langer gespoeld dan nodig. Spoellijsten rollen zo uit het systeem.

Controle legionella

KDWS Nederland B.V.

Transparantie | Deskundigheid | Innovatief | Meedenkend | Onafhankelijk | Service

Clip_R_leiding_stromend

Toepassen sensoren

De handmatige temperatuurmetingen kosten tijd en geld. Dit is te automatiseren door toepassing van Clip’R. Dit is een draadloze, slimme IoT thermometer welke op een leiding gemonteerd kan worden. Hiermee wordt, naast een continue temperatuurmeting, ook een verversing van het leidingdeel continu gemonitord en automatisch digitaal vastgelegd. Hiermee zullen veel beheerstaken niet meer in de to do lijst naar voren komen. KDWS Nederland B.V. kan u de Clip’R leveren, monteren en aan het digitale systeem toevoegen.

Periodieke beheersmaatregelen

Onderstaande periodieke beheersmaatregelen kan KDWS Nederland B.V. voor u uitvoeren:

Wanneer nodig, ook het vervangen van onderdelen die in de leidingwaterinstallatie zijn aangebracht.

kraan
Noodzaak legionellapreventie

Jaarlijkse audit

KDWS Nederland B.V. kan voor u een jaarlijkse audit, op wat voor aspecten van de leidingwaterinstallatie dan ook, uitvoeren. Vraag gerust naar de mogelijkheden.