Legionella

Wat is legionella en hoe kun je besmet raken

Legionella, een staafvormige, beweeglijke bacterie, is een organism dat voornamelijk in zoet water voorkomt. Deze bacterie gedijt onder specifieke omstandigheden, zoals een temperatuur tussen de 20 en 50 °C, stilstaand water, en de aanwezigheid van voedsel in de vorm van biofilm en zuurstof in waterinstallaties.

De bacterie ontwikkelt zich verder in de longen en kan tot de volgende infectie ontwikkelen:

  • Een milde vorm als een (lichte) verkoudheid, ook wel Pontiac-fever genoemd;
  • Een (dubbele) longontsteking. Dit is de meest gevaarlijke vorm en heet Legionellose, en wordt ook wel de Veteranenziekte genoemd.
KDWS legionellapreventie

Incubatietijd en Symptomen van Legionellabesmetting

De incubatietijd van legionellabesmetting varieert van 2 tot 18 dagen. Symptomen kunnen bestaan uit snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, griepachtige verschijnselen, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. Vooral voor mensen met een zwakke immuunsysteem kan een legionellabesmetting fataal zijn. Snelle behandeling met de juiste antibiotica is cruciaal voor herstel, hoewel volledig herstel lang kan duren en sommige patiënten langdurige restverschijnselen kunnen ervaren.

Legionellapreventie: zo pak je dat aan

Legionellapreventie  is van het grootste belang voor organisaties waar mensen een verhoogd risico lopen op besmetting. Hieronder zijn de stappen weergegeven voor een goed legionellabeheer.

• Actueel Legionella-risicoanalyse, beheersplan en logboek
• Beheer- en onderhoud uitvoeren conform Legionella beheersplan
• Het nemen van watermonsters
• Het registreren van alle uitgevoerde taken en genomen maatregelen (logboek)

Effectieve legionellapreventie is van vitaal belang. Blijf daarom lezen om te ontdekken hoe je deze belangrijke taak aanpakt.

Legionellapreventie aanpak

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!