Brononderzoek & Desinfectiemethoden

Brononderzoek & Desinfectiemethoden

Bij KDWS Nederland B.V. begrijpen we het belang van uitgebreid brononderzoek en effectieve desinfectiemethoden om de aanwezigheid van legionella in uw watervoorziening te minimaliseren. Onze deskundige aanpak omvat:

Risico-inventarisatie

Onze legionellaspecialisten voeren een grondige risico-inventarisatie uit om de potentiële risicogebieden binnen uw faciliteit te identificeren. Hierbij houden we rekening met factoren zoals leidingwaterinstallaties, temperatuur, stilstaand water en de aanwezigheid van biofilm. Deze inventarisatie vormt de basis voor verdere maatregelen.

Uitgebreid Brononderzoek

Als onderdeel van ons brononderzoek analyseren we de watervoorziening grondig. We onderzoeken onder andere:

  • Desinfectiemethoden: We beoordelen de gebruikte desinfectiemethoden en adviseren over eventuele verbeteringen om legionellaveiligheid te garanderen.
  • Stilstaand Water: Stilstaand water kan een broedplaats zijn voor legionella. We identificeren en beheren stilstaande waterpunten om de groei van de bacterie te voorkomen.
  • Risicogebieden: We identificeren specifieke risicogebieden waar legionellabesmetting kan optreden en stellen beheersplannen op om deze risico’s te minimaliseren.
KDWS onderzoeksbureau
kantoorfoto KDWS

Concrete Adviezen

Indien uit het brononderzoek blijkt dat de concentratie legionellabacteriën te hoog is, bieden we concrete adviezen om besmetting te voorkomen. We kunnen de concentratie bacteriën terugdringen door:

Thermische Desinfectie

Mocht blijken dat de concentratie legionellabacteriën te hoog is, dan kan dit grote gevaren met zich meebrengen voor uw patiënten, bezoekers of bewoners. Tijdig ingrijpen om de concentratie legionellabacteriën terug te dringen is om die reden gewenst! Er kunnen verschillende methodieken worden ingezet, om deze concentratie terug te dringen. Een thermische desinfectie is een mogelijke oplossing die KDWS Nederland BV u aan kan raden. Als alternatief voor een thermische desinfectie kan een chemische reiniging worden toegepast.

Het is van uw situatie afhankelijk, welk type desinfectie het meest geschikt is. KDWS kan u hierbij helpen. Hierbij zullen we eerst een brononderzoek uitvoeren, om op basis daarvan tot een advies te komen voor het terugdringen van de concentratie legionella.

Chemische Reiniging

Wanneer blijkt dat de concentratie legionellabacteriën in uw leidingwater te hoog is en er veel sediment en biofilm aanwezig is, kan KDWS Nederland BV u aanraden om een chemische reiniging uit te voeren. KDWS Nederland BV helpt u graag bij de uitvoering hiervan! Wij stellen hierbij alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw bewoners, patiënten of bezoekers uw leidingwater veilig kunnen drinken en gebruiken tijdens het douchen. Het uitvoeren van desinfecties kan op meerdere manieren, namelijk: middels een chemische reiniging of thermische desinfectie. Het is van de situatie afhankelijk, welk type het meest geschikt is.

Ieder gebouw is op een andere wijze opgebouwd, waardoor het opstellen van een uitgebreid plan van aanpak een vereiste is. Hierin bekijken we op welke manier de chemische reiniging het beste kan worden uitgevoerd, waarbij de focus ligt op het minimaliseren van de overlast en gezondheidsrisico’s.

Brononderzoek
Brononderzoek en advies KDWS

Follow-up en Herhaald Onderzoek

Na het implementeren van de geadviseerde maatregelen, komen we terug voor follow-up onderzoek. We controleren of de legionellabacteriën onder controle zijn en passen indien nodig verdere maatregelen toe. Ons doel is om uw watervoorziening constant legionellaveilig te houden.

Neem Contact Op

Voor uitgebreid brononderzoek en advies over desinfectiemethoden kunt u rekenen op KDWS Nederland B.V. Neem vandaag nog contact met ons op en zorg ervoor dat uw watervoorziening vrij is van legionella.

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!