Koeltoren & Klimaatbeheersing

Koeltoren & klimaatbeheersing

Bij KDWS Nederland B.V. kennen we de risico’s van koeltorens en klimaatbeheersingssystemen. Om besmetting met Legionellabacteriën door te voorkomen heeft de overheid regels gesteld ten aanzien van koeltorens, luchtbevochtigers (additionele koeling) en andere systemen die water in aerosolvorming in de lucht kunnen brengen. Deze regels zijn vastgelegd in de Arbowet artikel 5, het Arbo-besluit artikelen 4.85 en 4.87a en b en de bijbehorende beleidsregel en voor wat betreft natte koeltorens tegenwoordig ook in de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit (artikel 3.16 a en b). In Arbo-Informatieblad AI-32 staan voorschriften ten aanzien van Legionellapreventie. ISSO 55.3 gaat specifiek over Legionellapreventie in koeltorens en luchtbevochtigers.

Koeltorens

Koeltorens spelen een essentiële rol bij het regelen van de temperatuur van verschillende industriële processen. Onze experts hebben uitgebreide kennis van de risico’s welke koeltorens met zich meebrengen.

Energie-efficiëntie

We streven naar energie-efficiënte oplossingen voor koeltorens en klimaatbeheersing. Dit omvat het gebruik van geavanceerde technologieën om het energieverbruik te minimaliseren en de operationele kosten te verlagen.

Consultatie en training

Onze experts bieden consultatie en training om uw team op te leiden in het beheer van koeltorens en klimaatbeheersingssystemen. We delen onze kennis om ervoor te zorgen dat uw systemen optimaal functioneren.

Bij KDWS Nederland B.V. staan we klaar om u te helpen bij het ontwerpen, installeren, onderhouden en optimaliseren van uw koeltoren- en klimaatbeheersingssystemen. Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe we uw systemen kunnen verbeteren en uw operationele efficiëntie kunnen verhogen.

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!