(Afval)waterzuivering & Risicobeheersing

(Afval)waterzuivering & Risicobeheersing

Bij KDWS Nederland B.V. begrijpen we het belang van effectieve (afval)waterzuivering en risicobeheersing. Deze processen zijn essentieel in verschillende sectoren, van industrieel tot commercieel. We bieden gespecialiseerde diensten om ervoor te zorgen dat uw (afval)waterzuiveringsinstallaties efficiënt werken en dat risico’s effectief worden beheerd.

Legionella wordt regelmatig in afvalwaterzuiveringen aangetoond. Bij de meeste afvalwaterzuiveringen vindt ook aerosolvorming plaats. In Nederland hebben verschillende mensen Legionellose bij een grote uitbraak bij een (afval)waterzuivering opgelopen. Er is toenemende aandacht voor legionellapreventie. De Arbowetgeving dient ervoor om werknemers veilig en gezond te laten werken. Het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.84 tot en met 4.102 besteden aandacht aan biologische agentia en Legionella. Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft de arbeidshygiënische strategie voor. Het RIVM heeft in 2019 een inventarisatie uitgevoerd van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bij industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties is het risico op Legionellavermeerdering aannemelijk.

Een AI-blad voor legionellapreventie in (afval)waterzuiveringen is in voorbereiding. In maart 2022 is een eerste uitgave “Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties” verstrekt. Deze handreiking is erop gericht bedrijven met een AWZI handvatten te geven om legionellarisico’s die mogelijk voortkomen uit de AWZI, in kaart te brengen, te duiden en te beheersen. KDWS Nederland B.V. kan voor u een risicobeoordeling uitvoeren.

(Afval)waterzuivering

Het zuiveren van afvalwater is van groot milieubelang en vaak een wettelijke verplichting. Onze experts zijn bedreven in het ontwerpen en onderhouden van (afval)waterzuiveringsinstallaties. We zorgen ervoor dat uw systemen voldoen aan de geldende voorschriften en normen, en we streven naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.

Risicobeheersing

Risico’s kunnen zich op verschillende gebieden voordoen, van legionella in waterinstallaties tot algemene veiligheidsrisico’s in uw bedrijfsomgeving. We bieden uitgebreide risicobeheersingsdiensten om potentiële bedreigingen te identificeren, te beoordelen en te beheersen. Ons doel is om uw werkomgeving zo veilig mogelijk te maken.

Onderhoud en Reparatie

Regelmatig onderhoud van (afval)waterzuiveringsinstallaties is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze consistent en betrouwbaar werken. Onze technici bieden uitgebreide onderhouds- en reparatiediensten om ervoor te zorgen dat uw installaties altijd operationeel zijn.

Duurzaamheid

Bij KDWS Nederland B.V. zetten we ons in voor duurzame oplossingen op het gebied van (afval)waterzuivering en risicobeheersing. We streven naar minimalisatie van milieueffecten en het efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Consultatie en Training

Onze experts bieden consultatie en training om uw team op te leiden in (afval)waterzuivering en risicobeheersing. We delen onze expertise om ervoor te zorgen dat uw processen voldoen aan de hoogste normen en efficiënt worden beheerd.

Bij KDWS Nederland B.V. begrijpen we dat (afval)waterzuivering en risicobeheersing complexe uitdagingen kunnen zijn. We staan klaar om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren, onderhouden en optimaliseren van uw systemen. Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe we uw processen kunnen verbeteren en uw risico’s kunnen minimaliseren.

Legionellarisicoanalyse kantoor

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!