Preventie & Risicoanalyse

Preventie & Risicoanalyse

Effectief legionellabeheer begint met het uitvoeren een gedetailleerde risicoanalyse. Bij KDWS Nederland B.V. zijn we toegewijd aan het identificeren en beheren van potentiële risico’s om de verspreiding van legionella tot een minimum te beperken. Hier ontdekt u meer over onze aanpak en hoe we uw organisatie kunnen beschermen.

Risicoanalyse

Onze experts voeren een diepgaande risicoanalyse uit om de specifieke gevaren in uw waterinstallatie te identificeren. Hier is wat dit proces inhoudt:• Watertemperatuur: We evalueren de watertemperatuur in uw installaties, aangezien legionella gedijt bij temperaturen tussen 20 en 50 °C.
• Stilstaand water: Stagnatie kan het risico op legionellagroei vergroten. We controleren de waterstroming en identificeren gebieden waar water kan stagneren.
• Biofilm: Legionella kan zich verschuilen in biofilm in leidingen. We onderzoeken de aanwezigheid van biofilm en nemen maatregelen om deze te verwijderen.

Beheersplan opstellen legionellapreventie

Beheersplan opstellen

Na de risicoanalyse ontwikkelen we een beheersplan welke in overeenstemming is met de BRL 6010. Dit plan omvat specifieke maatregelen voor een effectief legionella beheer.

Watercontrole (watermonsters)

Watercontroles zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van de gebruikers. Onze deskundigen nemen watermonsters en voeren grondige analyses uit om de kwaliteit van uw watervoorziening te waarborgen. Hierdoor kunnen we vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is.


Het nemen en analyseren van watermonsters ten behoeve van Legionella onderzoek wordt overeenkomstig NEN-EN-ISO 190458 en NEN-EN-ISO11371 uitgevoerd. Daarnaast vallen de genomen watermonsters onder accreditatie NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L-043.

Logboek bijhouden

Een gedetailleerd logboek is een essentieel onderdeel van legionellapreventie. Hierin worden al onze preventiemaatregelen en testresultaten vastgelegd. Dit logboek is niet alleen van belang voor naleving van wettelijke voorschriften, maar ook voor het bewaken van de effectiviteit van de preventie.

Professioneel advies

Legionellapreventie vereist expertise en toewijding. Bij KDWS Nederland B.V. hebben we de kennis en ervaring om uw organisatie te begeleiden en ontzorgen. Neem contact op voor professioneel advies en effectieve legionellapreventie.

Logboek bijhouden

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!