Digitaal Beheer

LD-Beheer, wat is het en wat kun je er mee?

LD-Beheer is het product van LegionellaDossier dat ons en onze klanten helpt bij legionellapreventie, -beheer en drinkwaterveiligheid. Alles wat LegionellaDossier te bieden heeft, komt samen in LD-Beheer. 

Van de inspectie op locatie, tot het creëren van een digitale blauwdruk, de keerklepcontrole-app, tot spoelen en meten met Bluetooth, tot automatische sensoren die mensen overbodig maken, en alles in 1 overzicht voor de eindverantwoordelijke waarin alles samenkomt. Met LD-Beheer wordt legionellapreventie steeds eenvoudiger voor jou als klant.

Legionellarisicoanalyse kantoor

Wat levert het op voor jou

Het digitale beheer bestaat uit een slimme app en een digitale thermometer. Hiermee vervalt het handmatig meten, noteren en archiveren van de beheersmaatregelen en ontstaat een altijd actueel inzicht van legionellapreventie uitvoer voor de locaties die gebruik maken van het digitaal beheer. 

Papieren logboeken behoren door LegionellaDossier tot het verleden én legionellapreventie kan nu middels slimme algoritme in 46% van de tijd worden uitgevoerd. Hiermee voelt de uitvoerder zich geholpen en is jouw organisatie altijd ‘in control’ op het gebied van deze wettelijke verplichting.

We helpen met de interpretatie van de gegevens, evenals het bieden van inzicht in de voortgang en opstoppingen in eigen management dashboards. Zo kun je je voortaan  bezighouden met andere belangrijke werkzaamheden en wordt legionellabeheer een gemakkelijkere klus. 

Samengevat:

  • Zelfsturende organisatie voor legionellapreventie;
  • Inzicht hebben in ‘zijn we compliant’, zowel real-time als automatisch periodiek per mail;
  • Inzicht op detailniveau;
  • Één centraal punt waarin alles vastligt van alle stakeholders.

Wat kun jij ermee?

Met LD-Beheer kunnen wij als adviseur onze klanten volledig uitrusten met de tools om legionellapreventie te beheren en inzicht te geven in de taakuitvoer met betrekking tot legionellabeheer. Door het gebruik van LD-Beheer krijgen wij als adviseur steeds beter inzicht en grip op het legionellabeheer van onze klanten, waardoor gerichter advies gegeven kan worden.

De eindverantwoordelijke op locatie krijgt van KDWS Nederland B.V. een totaalplaatje van de actuele (en historische) status van jullie legionellapreventie. Verder biedt dit de spoel- en meetverantwoordelijke op een locatie een gemakkelijkere, snellere en dus leukere taak om de verplichte legionellapreventietaken uit te voeren. Medewerkers zullen merken dat ze bijdragen aan de veiligheid van de organisatie, en dat stimuleert. Doordat uitvoerders opmerkingen kunnen plaatsen in de app, zien wij als adviseur wat er speelt en mis je nooit een opmerking.

Hoe werkt het?

Via onze webportal verzorgen wij de taken die door de klant moeten worden uitgevoerd op locatie. De taken worden verstuurd naar de LD-Beheer app van de jou, de klant, die zowel online als offline gebruikt kan worden. In LD-Beheer krijgt de klant de wekelijkse en/of maandelijkse uit te voeren taken binnen. Door de app te koppelen met een van de Bluetooth-thermometers zullen de spoel en meet taken aanzienlijk tijd- en waterbesparend zijn.

De kracht van LegionellaDossier ligt in het borgen van het complete legionellabeheer, in zo min mogelijk tijd en hoog mogelijke betrouwbaarheid. Daarom is dit ook alleen mogelijk bij bedrijven zoals KDWS Nederland B.V. die aangesloten zijn bij BRL6010-adviesbureaus.

Hoe werkt het voor de taakuitvoerders?

Met de slimme LD-Beheer app en thermometer vervalt het handmatig meten, noteren en archiveren van de beheersmaatregelen en ontstaat er altijd actueel inzicht. Papieren logboeken behoren hiermee tot het verleden. De app toont enkel de taken die door aangewezen personen uitgevoerd hoeven te worden, neemt gebruikers actief mee door aan te geven wat te doen bij de spoel- of meetactie (bijv. het spoelen van een fontein of het meten van een oogdouche, maar ook het controleren van een verzegeling). De taken staan gesorteerd op een looproute -die per gebruiker zelf is in te stellen- in een overzicht en blijven in beeld tot ze zijn uitgevoerd door de betreffende taakuitvoerder.

De kracht van eenvoud en betrokkenheid

Door samen met BRL6010 adviesbureaus en eindgebruikers in gesprek te gaan -en dat ook te blijven- is de LD-Beheer app ontstaan. Een zeer gebruiksvriendelijke app waar onze klanten van KDWS Nederland B.V. op locatie enthousiast van worden. Legionellapreventie wordt eenvoudig en door uitleg bij de taken krijg je het gevoel écht bij te dragen aan de veiligheid van de locatie, in plaats van iets te doen ‘omdat het moet’.

Eenvoudige offline apps voor de taak uitvoerders

LegionellaDossier biedt apps voor iOS en Android die ook werken op locaties waar geen internet beschikbaar is. Enkel voor het inladen van de taken (en versturen van de afgeronde taken) is internet nodig, daarbuiten werkt de app volledig zonder dataverbinding.

Digitale Bluetooth-thermometers

LD-Beheer werkt met Bluetooth-thermometers die gekalibreerd geleverd kunnen worden volgens de wettelijke richtlijnen. Zo staan alle temperaturen altijd goed vermeld in het (digitale) logboek.

De unieke koppeling van de thermometers met een van de LegionellaDossier apps zorgt niet alleen voor tijdswinst in het uitvoeren van de taken, geen gezeur en de borging van de (juiste) uitvoer. Zo ga je alleen met een thermometer en een telefoon op stap en zijn de losse papieren en stopwatches verleden tijd.

Tijds- en waterbesparing (duurzaamheid)

Met unieke algoritmes in de apps, wordt op basis van temperatuurverloop in het water bepaald wanneer de leiding ververst is. Door analyse van meer dan 1.000.000 spoelingen en metingen is gebleken dat de gemiddelde besparing 46% per tappunt per spoeling is (ten opzichte van de voorgeschreven 2 minuten). Dit geldt voor tappunten die individueel worden gespoeld.
Met LegionellaDossier bespaar je dus ~ 46% van de tijd per spoeling!

Wat biedt het een (eind)verantwoordelijke?

Als verantwoordelijke kun je inloggen om te zien of activiteiten die verplicht zijn, daadwerkelijk zijn en worden uitgevoerd. LegionellaDossier gaat echter verder dan alleen digitale vastlegging. Het helpt met de interpretatie van de gegevens, evenals het geven van inzicht in de voortgang.

Digitaal Beheer screenshot KDWS
Digitaal Beheer KDWS

Zelfsturende organisatie

Elke beheersmaatregel is ingericht als een workflow. Spoelen bestaat bijvoorbeeld enkel uit ‘Uitvoeren’, en een escalatiemodel wanneer dit niet correct wordt uitgevoerd. Eerst via een collega, anders via de verantwoordelijke manager. En monstername bestaat uit ‘Notificeren dat het nodig is (inplannen)’, ‘Uitvoeren’, ‘Resultaten inlezen’ en eventuele ‘Overschrijdingen opvolgen’ en ‘Herbemonstering’. Dit proces wordt gedragen door verschillende stakeholders (vaak ook adviseurs).

Als er ergens in de keten stagnatie plaatsvindt wordt de direct betrokkene hier op de hoogte van gebracht. Dit voorkomt dat de hele organisatie gebukt gaat onder één persoon die geen taken uitvoert.

Inzicht hebben in ‘compliance’ (ook per mail)

Als eindverantwoordelijke wil je in één oogopslag kunnen zien waar je aan toe bent. Dat kan vanuit het beginscherm (managementinformatie) of door in te zoomen op de afwijkingen die er zijn.

Inzicht op detailniveau

Zowel op opdrachtgeverniveau als op locatieniveau krijg je inzicht in de voortgang van uitvoer, overkoepelende gegevens en de historische resultaten.

Een kleine greep:

  • Historisch overzicht van alle taken per gewenste periode/locatie (spoelingen, metingen, aantal monsternames, keerkleppen etc.).
  • Analyse over de precieze uitvoer: Hoeveel metingen/monsternames/keerkleppen waren er goed, hoeveel weken er af, hoe verhoudt zich dat tot vorig jaar, enzovoorts.
  • Welke locaties hebben besmettingen op dit moment? Wat zijn hier de vervolgactiviteiten? Wordt hier goed op geacteerd?
  • Wat is het aantal monsters dat ik (half)jaarlijks moet nemen?

Clip’R: Toepassen van geautomatiseerde sensoren

De handmatige temperatuurmetingen kosten tijd en geld. Dit is te automatiseren door toepassing van Clip’R. Dit is een draadloze, slimme IoT thermometer welke op een leiding gemonteerd kan worden. Hiermee wordt, naast een continue temperatuurmeting, ook een verversing van het leidingdeel continu gemonitord en automatisch digitaal vastgelegd. Hiermee zullen veel beheerstaken niet meer in de to do lijst naar voren komen. KDWS Nederland B.V. kan u de Clip’R leveren, monteren en aan het digitale systeem toevoegen.

Clip_R leiding stromend

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!