Ontwerp & Advies

Ontwerp & Advies

Bij KDWS Nederland B.V. begrijpen we dat een goed ontwerp en advies essentieel zijn voor de waterkwaliteit. Ons toegewijde team van experts staat klaar om u te begeleiden bij het creëren van een veilige en betrouwbare watervoorziening.

Een betrouwbare waterinstallatie begint bij het ontwerp. We zorgen ervoor dat uw nieuwe waterinstallatie vanaf het allereerste begin zijn ontworpen met waterkwaliteit in gedachten. Onze aanpak omvat:

Programma van Eisen (PvE): We werken nauw met u samen om een PvE op te stellen dat de gewenste eigenschappen en kwaliteit van de installatie beschrijft, inclusief specificaties voor legionellapreventie.

Bouwkundig Ontwerp: We integreren de waterinstallatie in het bouwkundige ontwerp om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de installatie aan de hoogste normen voldoen.

Waterkwaliteit: We stellen eisen aan waterkwaliteit, geluid, flexibiliteit, energie-efficiëntie en waterbesparing om een veilige waterinstallatie te kunnen waarborgen.

Met onze uitgebreide kennis van wetgeving, richtlijnen en praktijkervaring zorgen we ervoor dat uw installaties vanaf het begin legionellaveilig zijn.

Ontwerp & advies legionellapreventie
Toetsing Leidingwaterinstallatietekeningen

Toetsing leidingwaterinstallatietekeningen

Naast het maken van een waterveilig ontwerp kunnen we ook een gemaakt ontwerp controleren op het aspect waterveiligheid. Onze experts voeren grondige beoordelingen uit om ervoor te zorgen dat alle kwaliteitsvereisten zijn opgenomen en correct worden geïmplementeerd.

Vervaardigen tekeningen

Of het nu in de ontwerpfase is of in een al gerealiseerde situatie, KDWS Nederland B.V. kan gedetailleerde tekeningen van uw installatie voor u vervaardigen. Deze tekeningen zijn cruciaal voor een helder beeld van de bestaande installatie. Ze spelen een essentiële rol in het adequaat reageren op onvoorziene situaties en bij het effectieve beheer en onderhoud van de installatie. In geval van een overschrijdingen van de waterkwaliteit is direct handelen op basis van duidelijke en accurate informatie van groot belang.

Begeleiding gedurende aanleg

Een goed ontwerp leidt niet automatisch tot een veilige installatie. De aanleg van de installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het ontwerp. We bieden begeleiding gedurende de aanleg door:

  • Installateurs te informeren: We verstrekken installateurs vooraf specifieke informatie over legionellapreventie.
  • Controles uitvoeren: We voeren controles uit tijdens de aanleg om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt.
  • Eindcontrole: We voeren een grondige eindcontrole uit om te verifiëren dat de installatie volledig voldoet aan de legionellapreventie-eisen.

Met onze begeleiding gedurende de aanleg bent u verzekerd van een correcte implementatie van uw legionellaveilige ontwerp.

Digitaal beheer

Met de Legionella Dossier app wordt het uitvoeren van legionellabeheersmaatregelen een eenvoudige en efficiënte taak. De app, beschikbaar voor smartphones en tablets, toont alleen de relevante maatregelen, slaat ze automatisch op en biedt stapsgewijze instructies voor elke taak. Het dashboard stelt de verantwoordelijke in staat om op afstand de uitvoering te volgen en de status van leidingwaterinstallaties te controleren. Gemakkelijk en tijdbesparend!

Legionella dossier app KDWS

Professioneel advies

KDWS Nederland B.V. staat klaar om u te adviseren over ontwerp en aanleg. Neem contact met ons op voor professioneel advies en zorg ervoor dat uw watervoorziening vanaf het begin legionellaveilig is.

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!