Samenwerking waterworks

Via een NEN training kwam Oeds Kuipers van KDWS Nederland B.V. met Bas Amijs van Waterworks for events in contact. Beide bedrijven hebben als motto het garanderen en behouden van de hoogst haalbare drinkwaterkwaliteit. KDWS Nederland B.V. richt zich hierbij voornamelijk op drinkwaterveiligheid en legionellapreventie, terwijl Waterworks for events zich richt op specialistische watervoorzieningen op grote en kleine evenementen. Kuipers en Amijs zagen in dat zij elkaars vaardigheden hierin konden aanvullen en versterken en zijn een convenant aangegaan.

Kraan KDWS

KDWS Nederland B.V. en Waterworks for events voor veilig (drink)water op evenementen

Er wordt te gemakkelijk omgegaan met de kwaliteit van (drink)water op evenementen, aldus Amijs. Organisaties van evenementen houden niet altijd rekening met mogelijke risico’s die onveilig (drink)water op een evenement met zich mee kunnen brengen. Een voorbeeld hiervan zijn toiletwagens, toestellen en apparatuur die tijdens de evenementen worden gebruikt.

KDWS Nederland B.V.

Transparantie | Deskundigheid | Innovatief | Meedenkend | Onafhankelijk | Service

Schoon en veilig drinkwater

Bezoekers willen op een evenement graag toegang hebben tot schoon en veilig (drink)water. Ook bij de bereiding van voedsel is veilig drinkwater van groot belang. Waterworks heeft hierin duidelijk voor ogen wat er nodig is om deze kwaliteit te leveren en werkt hier met KDWS Nederland B.V. vol enthousiasme aan. KDWS Nederland B.V. levert de kennis aan over hoe tijdelijke drinkwaterinstallaties het beste veilig blijven. KDWS Nederland B.V. maakt een legionellaveilig ontwerp voor Waterworks en begeleidt hen bij de aanleg van de installaties, waarbij tevens veel aandacht is voor hygiënisch werken.

Noodzaak legionellapreventie