KDWS Nederland B.V. is zowel gespecialiseerd in drinkwaterveiligheid als in legionellapreventie. Deze specialisatie voeren wij door bij leidingwaterinstallaties en bij bedrijfs- en proceswaterinstallaties.

Om tot een veilige installatie te komen biedt KDWS B.V. ondersteuning en advies bij voorlopige ontwerpen, definitieve ontwerpen, het toetsen van bestekken en controle tijdens de aanleg en oplevering. Wanneer de installatie gereed is dient de installatie te worden beheerd en onderhouden. Wij bieden u de mogelijkheid door middel van beheer- en onderhoudsplannen of het opstellen van legionella beheersplannen de installatie te beheren waardoor de drinkwaterveiligheid en legionellapreventie garant staat.

KDWS Nederland B.V. biedt vanaf het ontwerp tot en met oplevering en het beheren en onderhouden volledige begeleiding en ondersteuning. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat handelt vanuit uw belang en wettelijke verplichtingen. Daarnaast kijken wij ook naar het beperken van de exploitatiekosten. Door gebruik te maken van de kennis en faciliteiten van KDWS B.V. kan een kostenbesparing van 10-15 % worden bereikt.

Nieuws

Download de app

download-app

Afgeronde projecten