Als eigenaar van een drinkwaterinstallatie vraagt u zich af met welke wetgeving u rekening dient te houden en waar u aan moet voldoen. Tijdens het gehele traject dat moet worden doorlopen bieden wij volledige advies en ondersteuning, zodat aan alle verplichtingen en voorschriften wordt voldaan. Hiermee kunnen wij u volledig ontzorgen en nemen wij volledig de verantwoordelijkheid op ons ten aanzien van drinkwaterveiligheid en legionellapreventie.

KDWS Nederland B.V. heeft jarenlange ervaring op het gebied van Legionellapreventie en alles wat daarbij komt kijken. KDWS Nederland B.V. biedt u daarnaast kwaliteitsbewaking door middel van monstername en het analyseren ervan. Hierbij wordt onderzoek verricht naar de aanwezigheid van legionella en ziekteverwekkende bacteriën.

Totaal Ontzorgen iets voor mij?

 • Totaal Ontzorgen is geschikt voor iedereen die zich in één of meer van onderstaande stellingen kan vinden.
 • U heeft wel eens het gevoel dat u de grip en controle op uw Legionellapreventie kwijt bent.
 • U vindt het lastig om bij te houden wanneer u bepaalde beheerstaken dient uit te voeren.
 • Het komt weleens voor dat u een beheerstaak te laat uitvoert.
 • U vergeet weleens een normoverschrijding te melden.
 • Het lijkt u handig om altijd toegang te hebben tot een digitaal dossier met alle documenten waar de inspecteur van het waterleidingbedrijf of ILenT naar kan vragen.
 • U vindt het prettig een centraal aanspreekpunt te hebben voor al uw legionella gerelateerde vragen en problemen.

Dit alles vraagt om een kwalitatief hoogstaande en vooral betrouwbare partner die u hulp biedt in deze situaties. Totaal Ontzorgen voorziet daar volledig in!

De bouwstenen van Totaal Ontzorgen

Totaal Ontzorgen kan worden opgebouwd uit alle onderdelen die bij drinkwaterveiligheid en legionellapreventie komen kijken. Aan de hand van elke specifieke situatie kan worden bepaald welk(e) beheerspakket(ten) van toepassing is (zijn). Gecombineerde beheerspakketten behoort ook tot de mogelijkheden. Onze adviseurs kijken naar uw specifieke situatie en zullen u hierbij voorzien van het juiste advies en begeleiding.

‘Totaal Ontzorgen’ bestaat uit:

 • Het opstellen van een legionella risico-analyse
 • Het opstellen van een legionella beheersplan en logboek
 • Begeleiding bij de uitvoering van beheersmaatregelen
 • Begeleiding bij de uit te voeren technische aanpassingen
 • Het beoordelen van ontwerp(installatie) tekeningen
 • Vereenvoudiging aan werkzaamheden door digitaal legionella beheer door middel van een App
 • Monstername en analyse Legionella conform NEN 6265:2007
 • Meldingen bij normoverschrijdingen aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)
 • Advies bij calamiteiten en overschrijdingen
 • Advies (quickscan en bronanalyse) in het belang van de waterkwaliteit
 • Overzichtelijke managementrapportages
 • Cursussen en Trainingen

Nieuws

Download de app

download-app

Afgeronde projecten