•   Waterveiligheidsexperts
  •  Klanten beoordelen ons met een 5/5
  •  Meer dan 16 jaar ervaring
  •  Legionella beheerapp

Diensten

KDWS Nederland B.V. is een organisatie geleid door Oeds Kuipers. KDWS Nederland B.V. is gespecialiseerd in drinkwaterinstallaties, leidingwaterinstallaties en bedrijfswaterinstallaties. Tevens zijn wij officieel legionella-adviseur. Het is ons doel om de hoogst haalbare kwaliteit drinkwater te creëren en door onze diensten deze te helpen behouden. Dit doen wij door bedrijven te adviseren over het ontwerp, de aanleg, de oplevering en het onderhoud van waterinstallaties, en over legionellapreventie. Ook organiseren wij cursussen en bijeenkomsten over bijvoorbeeld de regelgeving en voorschriften met betrekking tot legionellapreventie, en over controle en onderhoud van waterinstallaties.

pexels-alena-darmel-7641854

Onderhouds- en beheerplannen

KDWS Nederland B.V. wordt steeds vaker ingeschakeld voor het beheer en onderhoud van leidingwater- en bedrijfswaterinstallaties. Wij hebben conform de Zorgplicht beheer en onderhoudsmodellen ontwikkeld in overeenstemming met ISSO-publicatie 55.5, waarmee u voldoet aan de nieuwe Zorgplicht zoals in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit wordt geëist.

In onze onderhouds- en beheerplannen wordt uitgelegd welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals het up-to-date maken van installatietekeningen of het opstellen van een logboek met betrekking tot controle en onderhoud. Al deze onderdelen worden als één overzicht weergegeven, zodat de beheerder weet welke werkzaamheden moeten worden verricht, op welke termijn dat zal moeten plaatsvinden en welke aanpassingen er gedaan moeten worden.

Gecertificeerd legionella-adviseur

Met ingang van 15 januari 2012 is KDWS Nederland B.V. als legionella-adviseur BRL6010 gecertificeerd. Dit houdt in dat ons bedrijf ten aanzien van prioritaire en zorgplichtige leidingwaterinstallaties eigenaren, exploitanten en beheerders volgens het Drinkwaterbesluit wettelijk gerechtigd is te adviseren en om legionellabeheersplannen en onderhoudsplannen op te stellen.

Omdat KDWS BRL-6010 gecertificeerd is, vindt jaarlijks een audit door het KIWA plaats. Als conclusie van het audit wordt het kennisniveau en de diensten van ons bedrijf als zijnde ‘hoog’ aangemerkt.

Water securatie